12 Мај, Интернационален ден на медицинските сестри