23 ГОДИНИ…ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ – ОПШТА ОРДИНАЦИЈА И ОРДИНАЦИЈА ПО УВО НОС И ГРЛО