Бојата на секретот од носот е индикатор за здравјето…