СВЕТСКИ ДЕН НА БУБРЕГОТ: „Да се надминат непознавањата за да се зачува функцијата на бубрезите“