”ЗЛАТЕН СЕПТЕМВРИ” месец за поддршка на децата со малигни заболувања